Befejezett pályázataink: 

 

TÁMOP pályázat

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program keretén belül,   „Kompetencia alapú oktatás megvalósulása Hangony községben” címmel pályázott a Hangony Községi önkormányzat

 A nyertes pályázat keretében iskolánk 2009. október 01- től, 2010. július 31- ig részt vesz a TÁMOP 3. 1. 4-08/2-2008-0107 számú projectben. Ennek értelmében több mint, 21 millió forint vissza nem térítendő támogatásban részesül önkormányzatunk, és vele együtt a helyi általános iskola, valamint a napköziotthonos óvoda is. Iskolánk életében jelentős fejlesztési folyamat indult be. A megvalósítás sikere érdekében pedagógusaink számos továbbképzésen vesznek részt. Bővítik módszertani kultúrájukat, kiemelten tanulmányozva a XXI. század technikai lehetőségein alapuló multimodális tananyag- közvetítés lehetőségeit.  A tanulók több tantárgy keretén belül élvezhetik az izgalmasabbá váló tanórákat. Rendszeresen tartanak számukra kooperatív módszerekkel vezetett foglalkozásokat. A tanórák keretén belül egy- és három hetes témahetet tartunk, ahol színvonalas előadásokat hallhatnak és egy- egy érdekes- és új témát dolgozhatnak fel, a szokásostól eltérő módszerek segítségével.

Az eseményekről a későbbiekben is tájékoztatást adunk.

 

Tisztelt Érdeklődő!

 Jelen pályázatunk technikailag 2010. július 31- én befejeződik, illetve mégsem teljesen, mert a következő néhány évben folytatnunk kell a most megkezdett munkát, alkalmaznunk kell a megszerzett tudást, használnunk kell ezeket a módszereket és a meglévő, valamint a közeli jövőben érkező eszközöket. Tehát a munka csak ideiglenesen fejeződött be szeptemberig, utána  újult erővel és reméljük számos új tapasztalat, és tudás birtokában léphetünk tovább. A következő néhány mondatban szeretnénk számot adni az év a legfontosabb történéseiről.

Bevezettük a kompetencia alapú oktatást az 1- 3., valamint az 5- 6. osztályokban, matematika, szövegértés- szövegalkotás, élő idegennyelv tantárgyakban.

Pedagógusaink nagy számú továbbképzésen vettek részt az év során, melyekről a lap alján található mellékletből tájékozódhatnak.

 Vezetőink szintén megújították ismereteiket, melyről ugyancsak ebben a mellékletben találhatnak informáci

Megrendeztük az egy hétig tartó témahetet: Hangonyi György és kora címmel, képeket a galériában láthatunk róla.

Megvalósítottunk egy három hetet meghaladó projectet, Egészséges életmódra nevelés iskolánkban címmel, melyről képeket a galériában láthatunk

Átdolgoztuk a pedagógiai programunkat, ezt szintén a mellékletek között találhatják.

Három iskolai innovációt készítettünk el, melyek itt a mellékletek között vagy az Educatio Kht. honlapján is elérhetőek.

Elkészítettük a kompetencia alapú tanmeneteket a bevont tantárgyakból(matematika, szövegértés- szövegalkotás, élő idegen nyelv).

Átdolgoztuk a többi(nem bevont tantárgy) tanmenetét, hogy összhangban legyen a pedagógia programunkkal, illetve a kompetencia alapú oktatással, a pályázat elvárásaival.