Pályázataink:

 
TÁMOP- 3.3.13-13/1-2013-0001 
 
 
 
Intézményünk részt vesz a Türr István Képző és Kutató Intézet(TKKI) által kiírt Eötvös József Programjában(TÁMOP- 3.3.13-13/1-2013-0001.) 
 
A pályázat időtartama 2014. október 01.- 2015 június 30. A pályázat cálja, hogy az iskolánkban(mint az ország minden iskolájában) zajlott kompetencia- mérés eredményéből fakadóan kidolgozzon olyan módszereket, segítő eljárásokat, mely a jobb teljesítmény elérését szolgálja. Előzetes és folyamatos mérésekkel, visszajelzésekkel segítse a tanulókat a pályázat időtartama alatt, és az után is. Jógyakorlatok kidolgozására és használatára is van lehetőség. A lebonyolításban a teljes tantestület részt vesz, amelyhez 30 órás továbbképzéssel is hozzájárul pályázattot koordináló szervezet. Segítő mentorok is közreműködnak a pályázatban, szintén a tantestületen belül, természetesen az ő feladatuk is az, hogy tevékenyen és tevőlegesen is hozzájáruljanak a pályázat sikeres lebonyolításában. Külső támogatást is rendszeresen kapunk az TKKI Ózd részéről, ahol egy a területhez, iskolánkhoz rendelt mentor segíti, és koordinálja munkánkat.
 
 
Módszertani mentor: Simon Veronika
 
Kommunikáció- fejlesztési mentor: Barta Róbert
 
Egészség- megőrzési mentor: Szekeres Éva
 
Konfliktus- kezelési mentor: Tanicsár Sándorné
 
Tanulás- módszertani mentor: Csizmár Éva