Üdvözljük a hangonyi Szent Anna Katolikus Általános Iskola honlapján!

        Szeretettel köszöntöm honlapunkon!

 

  Jó házigazdaként "beljebb invitálom" - vagyis további böngészésre buzdítom - de előtte pár mondatban bemutatom iskolánkat.

 

A hangonyi Szent Anna Katolikus Általános Iskola Borsod-Abaúj-Zemplén megyében található, Ózd város mellett.

Iskolai munkánk célja, hogy a ránk bízott gyermekeknek korszerű, értékálló tudást biztosítsunk, ismerjék meg a keresztény életformát és a világ kihívásaival szemben vértezzük fel őket. Megtanítsuk az önálló tanulásra, melyet életük során is használni tudnak. Megismertessük velük nemzeti hagyományainkat, hogy globalizálódó világunkban is megmaradjanak magyarnak. Olyan emberekké alakítsuk őket, hogy tudjanak keresztényként úgy élni, hogy hasznára váljanak hazánknak és embertársainknak. Elősegítjük az ébredő istenhit megerősödését, és a meglévő hit kiteljesedését.

Nevelőink olyan szellemileg, erkölcsileg és testileg egészséges, a kor követelményeinek és a katolikus értékrendnek megfelelő tudással rendelkező fiatalokat kívánnak nevelni, akik a mindenkori körülményekhez jól alkalmazkodnak. Rendelkeznek a keresztény emberre jellemző értékekkel, a szűkebb és tágabb természeti és társadalmi környezetüket ismerik, szeretik és védik. Arra törekszünk, hogy falunk oktatási és kulturális életében meghatározó helyet foglaljunk el.
Erre garancia a szakmailag jól felkészült, humánus, a keresztény értékeket ismerő és tisztelő, a kihívásokra és megújulásra nyitott, gyermekszerető nevelőtestület és az intézmény valamennyi dolgozója.

Iskolánk nyitott minden Hangonyban és környékén élő család gyermeke számára, akik igénylik a keresztény nevelést, és hajlandóak együttműködni az intézménnyel.

 

                                                       Barta Róbert
                                                          igazgató

 

 Községünk néhány kilométerre Ózdtól, a Hangony- patak völgyében helyezkedik el. Az iskola jelenlegi épületét 1981-ben adták át. Az ehhez kapcsolódó új épületszárny- melyben a tornaterem, valamint öltözők, szertár, zuhanyzók, illetve két tanterem is található- 1993-ban épült meg.

A Szent Anna Katolikus Általános Iskola 8 évfolyammal, évfolyamonként 1- 1 tanulócsoporttal, 1 tanulószobás, és 2 napközi otthonos csoporttal működő intézmény. Fontos alapelve nevelőmunkánknak az egyéni bánásmód, a tehetséges tanulók képességeinek fejlesztése és a felzárkóztatás. Céljaink megvalósításának érdekében nagy súlyt helyezünk a családokkal kialakított együttműködésre. A szülői közösséggel a közös munkatervben évente rögzítjük a legfontosabb célokat, feladatokat.

2007 tavaszán befejeződött az iskola magastetőjének építése, így 5 foglalkoztató terem- köztük egy könyvtárterem- és egy korszerű vizesblokk került kialakításra. 2007 szeptemberében elkezdtük az informatika terem felújítását, új számítógépek beszerzése most van folyamatban pályázati forrásból. 2006-tól szélessávú internet hozzáféréssel rendelkezünk.

Nevelőink a gyermekközpontú, kompetencia alapú oktatás érdekében számtalan tanfolyamon, továbbképzésen fejlesztették képességeiket..

2003- 2006 között 6 nevelő vett részt a holland- magyar MAG (Megelőzés- Alkalmazás- Gondoskodás) programban, amely a gyermekközpontúságot, új típusú tanulásszervezést, a gyermekek alapszükségleteinek- a kapcsolatok, a kompetencia, az autonómia- kielégítését valósítja meg.

Iskolánk hat éve alkalmazza az integrációs oktatási formát, melynek keretében heterogén összetételű csoportokkal, csoportbontással oktatjuk a magyar nyelv, matematika, informatika, és angol tantárgyakat, a felső tagozat egy osztályában. A hetedik és nyolcadik osztályokban angol, informatika és kézműves szakköröket tartunk. Ugyanezekben az osztályokban felvételi előkészítőt szerveztünk matematika és magyar nyel és irodalom tantárgyakból.

Negyedik osztálytól oktatjuk az angol nyelvet.

 

 

Fenntartó:

az Egri Főegyházmegye

 

Igazgató: Barta Róbert

Igazgató- helyettes: Tanicsár Sándorné

Gazdasági vezető: Tóth Andrásné

Iskolatitkár: Molnár Ottóné