Tanáraink

Barta Róbert

intézményvezető, angol nyelv - földrajz-biológia- informatika, pedagógus szakvizsga, közoktatási vezető

Csepcsányiné Ferencz Mária

matematika- kémia

Csizmár Éva

tanító- óvónő

Hollóné Bellér Mária

magyar- ének, tánc- dráma

Vashegyi Petra

tanító

Liktor Tamás

(óraadó)

 biológia- technika, pedagógus szakvizsga, közoktatási vezető

Pajna Melinda

rajz- vizuális kommunikáció, fejlesztő- differenciáló pedagógus,

pedagógus szakvizsga

Simon Veronika

tanító

Soósné Makkai Judit

biológia- testnevelés

Szekeres Éva

tanító

Tanicsár Sándorné

tanító, intézményvezető- helyettes

Turcsányi Gáborné

hittan szakos tanár

  Tóth Eszter

Váraljai Dávid

Sárik Jánosné

(óraadó)

gyógypedagógus

történelem- földrajz

angol nyelv

 

Szőke Gábor

Török Mária

(óraadó)

 plébános, iskolalelkész

magyar- könyvtár szakos tanár