Tanáraink

Barta Róbert

intézményvezető, angol nyelv - földrajz-biológia- informatika, pedagógus szakvizsga, közoktatási vezető

Csepcsányiné Ferencz Mária

matematika- kémia

Csizmár Éva

tanító- óvónő, alsós munkaközösség- vezető

Hollóné Bellér Mária

magyar- ének, tánc- dráma

Vashegyi Petra

tanító

Liktor Tamás

(óraadó)

 biológia- technika, pedagógus szakvizsga, közoktatási vezető

Soósné Makkai Judit

biológia- testnevelés

Szekeres Éva

tanító, DÖK vezető

Tanicsár Sándorné

tanító, intézményvezető- helyettes, szakvizsgázott pedgógus, közoktatási vezető

Turcsányi Gáborné

hittan szakos tanár, felsős munkaközösség vezető

  Tóth Eszter

Váraljai Dávid

Derencsényi- Becza Patrícia

(óraadó)

gyógypedagógus

történelem- földrajz

angol nyelv

 

Szőke Gábor

 

Karczag Zsuzsanna

 plébános, iskolalelkész

 

tanító