Tanáraink

Barta Róbert

 angol nyelv - földrajz-biológia- informatika, pedagógus szakvizsga, közoktatási vezető

Csepcsányiné Ferencz Mária

matematika- kémia

Csizmár Éva

tanító- óvónő, alsós munkaközösség- vezető

Hollóné Bellér Mária

magyar- ének, tánc- dráma

Tegda Nikolett

(óraadó)

 testnevelés szakos tanár

Soósné Makkai Judit

biológia- testnevelés

Szekeres Éva

intézményvezető, tanító

Tanicsár Sándorné

tanító, szakvizsgázott pedgógus, közoktatási vezető

Turcsányi Gáborné

hittan szakos tanár, felsős munkaközösség vezető

  Tóth Eszter

Váraljai Dávid

Mészárosné Bóta Erzsébet

(óraadó)

gyógypedagógus

történelem- földrajz

technika, rajz

 

Szőke Gábor

 

Karczag Zsuzsanna

 plébános, iskolalelkész

 

intézményvezető- helyettes, tanító